Нет изображения

Окумуштуунун бенефиси

Пятница Июнь 7th, 2013 kutbilim 0

И.Арабаев атындагы КМУда биринчи жолу мугалимдин чыгармачылыгына арналган педагогдун бенефиси уюштурулду. Бенефис – бул француз тилинен алынган, сөзмө-сөз котормосу жан дүйнөгө ырахат тартуулаган, жакшылыкты көздөгөн […]

Нет изображения

Бүтүрүүчүлөрдүн жыйынтыктоо аттестациясы башталды

Пятница Июнь 7th, 2013 kutbilim 0

3-июнда Кыргызстандын бардык жалпы билим берүү мектептеринде 9- жана 11-класстардын бүтүрүүчүлөрүнүн  жыйынтыктоо аттестациясы башталды. 9-класстын бүтүрүүчүлөрү милдеттүү түрдө төрт предмет боюнча сынак беришет. Биринчи күнү […]

Нет изображения

Национальная академия наук КР учредила собственный журнал «Доклады НАН КР»

Пятница Июнь 7th, 2013 kutbilim 0

Такое решение было принято на очередном заседании Президиума НАН КР. Во время заседания также был утвержден устав журнала. Как сообщил вице-президент НАН КР, академик Алтай […]

Нет изображения

Жайкы сессиянын жүрүшү катуу көзөмөлгө алынууда

Пятница Июнь 7th, 2013 kutbilim 0

Жогорку жана кесиптик орто окуу жайларында жүрүп жаткан жайкы сессия жана бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик аттестациясын өткөрүү Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан катуу көзөмөлгө алынууда. Жайкы […]

Татыктуу кесип тандап ал!

Пятница Июнь 7th, 2013 kutbilim 0

Республикада жогорку окуу жайларга кабыл алуу өнөктүгү башталуу алдында турат. Учурда бардык окуу жайларда кабыл алуу комиссиялары иштөөдө. Быйыл былтыркыдай эле бюджеттик, контракттык жана дистанттык […]

Нет изображения

Кыргыз-Түрк «Манас» университети

Пятница Июнь 7th, 2013 kutbilim 12

Инженердик факультет Бөлүмдөр: Программалык инженерия Жаратылышты колдонуу жана экология Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы (Тамак-аш инженериясы) Химиялык технология Факультет жогорудагы инженердик багыттар боюнча эмгек […]

Нет изображения

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА и АРХИТЕКТУРЫ им. Н.ИСАНОВА (КГУСТА)

Пятница Июнь 7th, 2013 kutbilim 1

объявляет набор абитуриентов на 2013-2014 учебный год на очную и дистанционную формы обучения А.А.Абдыкалыков, ректор КГУСТА, д.т.н., профессор  ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ – 2013! Вот и настал […]

Аралыктан окутуунун арымы арта берет

Пятница Июнь 7th, 2013 kutbilim 0

Таанышуу иретинде Чогулдуров Муктар Дүйшөнович 1961-жылы Фрунзе шаарында туулган. 1985-жылы А.Жданов атындагы ардактуу Ленинград мамлекеттик университетинин  география факультетин аяктаган. 1991-1994-ж.ж. ушул эле окуу жайынын аспирантурасын […]

Нет изображения

БИШКЕКСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. К. Карасаева

Пятница Июнь 7th, 2013 kutbilim 6

Сегодня БГУ – один из ведущих высших учебных заведений, признанный лидер гуманитарного образования в Кыргызской Республике: • ведущий государственный университет,  отвечающий требованиям  современности и международного […]

Нет изображения

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова

Пятница Июнь 7th, 2013 kutbilim 0

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова (КГТУ) является флагманом инженерно-технического образования Кыргызстана. Университет готовит высококвалифицированных специалистов по востребованным на рынке труда образовательным программам. Сегодня […]

Нет изображения

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Ж. Баласагына ИНСТИТУТ ИНТЕГРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Пятница Июнь 7th, 2013 kutbilim 2

Уважаемые абитуриенты!  Можно с уверенностью предположить, что сейчас вы находитесь в процессе принятия поистине судьбоносного решения, которое во многом определит вашу дальнейшую жизненную траекторию.  Речь […]