“ӨЛКӨБҮЗДҮН ЖАҢЫ БАГЫТТА ӨНҮГҮҮСҮНӨ ӨЗ САЛЫМЫМДЫ КОШКУМ КЕЛЕТ”

Пятница Август 25th, 2017 kutbilim 0

Сабактын максаты Окуп-үйрөнгөн материалдын негизинде ар бир адамдын өлкөнүн өнүгүүсүндөгү ролу жана жоопкерчилиги жөнүндө жыйынтык чыгарат; Турмуштук тажрыйбалардан мисал келтирип, адамдын ишмердүүлүгү адептик нормаларга негизделе […]

 «МЕН ҮЧҮН БИЛИМДҮҮ, АДЕПТҮҮ ЖАНА МАДАНИЯТТУУ БОЛУУ ДЕГЕН ЭМНЕ?»

Пятница Август 25th, 2017 kutbilim 0

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептеринин 5-7-класстарында 1-сентябрда өтүлүүчү сабактын болжолдуу үлгүсү. Сабактын максаты: Күтүлүүчү натыйжалар Билим берүүчү максаты: Окуучулар инсандагы билимдүүлүк, адептүүлүк, маданияттуулук сапаттарын […]

БИРИНЧИ САБАК

Пятница Август 25th, 2017 kutbilim 0

Кыргызстандын мектептеринде 1 миллиондон ашуун окуучу окуйт. Улам өзгөрүлүп жаткан заманда жашоо үчүн биздин балдар маданияттын бийик баалуулуктарын өздөштүрүп, терең билим алууга, башка ой-пикирлерге, көз […]

1-СЕНТЯБРЬ БИЛИМ КҮНҮНӨ КАРАТА САБАКТАР

Понедельник Август 15th, 2016 kutbilim 0

Кыргызстандын тарыхы жана маданияты — улуттун сыймыгы  жана байлыгы  1-4 класс Незизги компетенттүүлүктөр: • Маалыматтык • Социалдык-коммуникациялык Өз алдынча уюштуруу жана көйгөйлөрдү  чечүү. Предметтик компетенттүүлүктөр: […]

МОЯ РОДИНА – КЫРГЫЗСТАН! Открытый урок для учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ КР 1 сентября 2015 года.

Среда Август 26th, 2015 kutbilim 0

Цели урока: Ожидаемые результаты: Образовательная:• Углубить и расширить понятие “Родина”;• Способствовать осознанию учениками личной ответственности и необходимости внесения личного вклада в развитие Кыргызстана. • Учащиеся […]

МЕКЕНИМ – КЫРГЫЗСТАН! Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүү мекемелеринин 9-11-класстарында 2015-2016-окуу жылында 1-сентябрда өтүлүүчү ачык сабактын үлгүсү

Среда Август 26th, 2015 kutbilim 0

Сабактын максаты Күтүлүүчү натыйжалар Билим берүүчү максаты:• Окуучулар мекени жөнүндө маалымат алышат; • Кыргызстандын гүлдөп өнүгүшүнө өз салымдарын кошууга жана мекени үчүн жоопкер экендигин аңдап […]

МОЯ РОДИНА – КЫРГЫЗСТАН! МОДЕЛЬ ОТКРЫТОГО УРОКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4-8 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Среда Август 26th, 2015 kutbilim 0

Цель урока: — Довести до сознания учащихся, используя различные источники информаций, что Родина – это святое для каждого человека; величие государства в том, что являясь […]

МЕКЕНИМ КЫРГЫЗСТАН! 2015-2016-ОКУУ ЖЫЛДАРЫНДА ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ОРТО МЕКТЕПТЕРДИН 5-8-КЛАССТАРЫ ҮЧҮН 1-СЕНТЯБРДА ӨТҮЛҮҮЧҮ САБАКТАРДЫН БОЛЖОЛДУУ ҮЛГҮСҮ

Среда Август 26th, 2015 kutbilim 0

Сабактын максаты: — Окуучуларга Мекен – ар бир инсан үчүн ыйык экендигин; Ата мекен менен байланышкан баалуулуктардын бийиктигин; мамлекет – коомдогу негизги институт экендигин, Кыргызстанда […]

МЕКЕНИМ – КЫРГЫЗСТАН! 1-СЕНТЯБРДА БИЛИМ КҮНҮНДӨ ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ОРТО МЕКТЕПТИН БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРЫНДА ӨТҮЛҮҮЧҮ САБАКТЫН БОЛЖОЛДУУ ҮЛГҮСҮ

Среда Август 26th, 2015 kutbilim 0

Сабактын максаты: Ата  мекенди сүйүүгө жана  Ата журту менен  сыймыктанууга  тарбиялоо. Улут аралык достук биримдик, тынчтык – мекенибиздин өнүгүшүнүн негизги шарты экендигин кенже окуучулардын  аң-сезимине […]

ЖАҢЫ ОКУУ ЖЫЛЫНА СУНУШТАЛГАН ОКУУ КИТЕПТЕРИ

Среда Август 26th, 2015 kutbilim 2

Буйрук №1119/1 20-август, 2015-жыл  2015-2016-окуу жылында Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүүчү кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде окутуу жүргүзүлгөн мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу […]