Алгачкы адилет министри, анын кызы Клара жөнүндө (Кыргыздын чыгаан уулу, Кыргыз автономиялуу республикасынын алгачкы Юстиция министри Каратал Табалдиновду эскерүү)

Среда Октябрь 25th, 2017 kutbilim 0

Маңдайымдагы маанайын ак аралаган, жаш курагы бир топко келип калганына карабай, уккан-көргөнү тың, күлкүсү тунук, тамашөкөй, кайратынан али жанбагандыгы анын өктөм үнүнөн сезилип турган байбиче […]