Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 2017/2018 окуу жылына карата сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси (окутуу тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Пятница Сентябрь 8th, 2017 kutbilim 0

№ Окуу китептин авторлору Окуу китептин аталышы Басмаканасы Чыккан жылы 1 класс 1. Эшонкулов Ч.  Ж. б. Алифбо (ОМК) Б.: Инсанат 2011 2. Лутфуллоев М. […]

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 2017/2018 окуу жылына карата сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси (окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Пятница Сентябрь 8th, 2017 kutbilim 0

№ Окуу китептин авторлору Окуу китептин аталышы Басмаканасы Чыккан  жылы 1 класс 1. Исманова О.  Ж.б. Алифбе (ОМК) Б.: Кутаалам 2016 2 Буйлякеева Р.К.,  Алыпсатарова […]

Перечень учебников рекомендованных Министерством образования и науки Кыргызской Республики на 2017-2018 учебный год (для школ с русским языком обучения).

Пятница Сентябрь 8th, 2017 kutbilim 0

№ Окуу китептин авторлору Авторы учебника Окуу китептин аталышы Наименование учебника Чыккан жылы Год издания Басмаканасы Издательство Басмакана сайтынын дареги Адрес сайта издательства 1 класс […]

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 2017/2018 окуу жылына карата сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн).

Пятница Сентябрь 8th, 2017 kutbilim 0

№   Окуу китептин авторлору Авторы учебника Окуу китептин аталышы Наименование учебника Басмаканасы Издательство Чыккан жылы Год издания 1-класс 1. Кубаталиева Б., Абыканова А. ж. […]