Нет изображения

МУЗЫКА — СЕЗИМДИН ТИЛИ Єспүрүмдүн адептик аӊ-сезимине музыканын тийгизген таасири

Четверг Август 22nd, 2013 kutbilim 0

Музыканын касиети кандай? Пифагорчулар мектебинин да, Байыркы Грециянын да философтору эстетикалык тарбиянын негизги каражаты катары музыканын ролун жогору баалашкан. Байыркы ойчулдардын ичинен Аристотель эстетикалык тарбиянын […]