К. КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ

 – Кыргызстандагы гуманитардык билим берүү системасынын лидери.

– Евразиялык Ассоциациялар университетинин мүчөсү.

– Шанхай Кызматташтык Уюмунун гуманитардык университеттер консорциумунун мүчөсү.

– Кыргызстанды жана дүйнөлүк билим берүү алкагын бириктирүүчү көпүрө.

– Чыгыш жана Батыш цивилизацияларынын тил  жана маданиятын гармониялык айкалышкан жана жолугушкан жери.

– Кыргызстандын келечектеги саясий жана интеллектуалдык элитасын дардооочу негизги борбор.

– Америка, Европа, Азия мамлекеттеринин 70тен ашуун университеттери менен эл аралык кызматташта.

 

Кытай, жапон, корей, иран, араб жана башка мамлекеттердин тилдерин билген мыкты адистерди даярдоочу  негизги борбор. Батыш Европа жана Чыгыш мамлекеттеринин тилдерин үйрөтүүчү    50дөн ашуун чет элдик профессорлор иштеген университет. Жыл  сайын 500 дөн ашуун  БГУнун студенти дүйнөлүк  мыкты Сока (Жапон), ММУ (Орусия), Питтсбург (АКШ), Гуанчжоу (Кытай), Сеул (Корея) ж.б. университеттерде эл аралык тажрыйбалык  окууга катышып келишет.

Дүйнөнүн 16 тилинде (англис, немис, италия, жапон, кытай, корей, араб ж.б.) окутуу жүргүзүлөт.

Мамлекетибиздин беделдүү жана мыкты жогорку окуу жайына кош келиңиздер!

Бишкек гуманитардык университети  2015-2016-окуу жылына кийинки багыттарга кабыл алуу жарыялайт:

 

Адистиктер/Даярдоо багыттар Квалификациясы/окуу мөөнөтү Талап  кылынуучу ЖРТ
КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ      (кыргыз тили, түрк тили)
Филология (түрк) Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Филология (кыргыз) Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Филологиялык билим берүү: профили – Кыргыз, түрк. Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Мамлекеттик тил кыргыз эмес  мекемелеринде Адистик  5 жыл Негизги тест (ЖРТ)
Лингвистика (кыргыз) Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Лингвистика Магистр    2 жыл  Аӊгемелешүү
  СЛАВЯН ТААНУУ ФАКУЛЬТЕТИ    (орус, украин, польша, англис тилдери)
Чөлкөм таануу (россия таануу, славян таануу) Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Лингвистика (орус тили) Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Лингвистика (чет өлкөлүк  жараандар үчүн) Бакалавр  4  жыл Орус тили –ооз эки; Орус тили – жазуу.
Филологиялык билим берүү: профили – Орус тил жана адабият Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Педагогика: профили –Социалдык  педагогика Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Филология (орус тили) Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Университет ШОС(чөлкөм таануу) Магистр   2  жыл Аӊгемелешүү
Чөлкөм таануу(россия таануу, кытай таануу) Магистр   2  жыл Аӊгемелешүү
Лингвистика Магистр  2   жыл Аӊгемелешүү
Лингвистика (чет өлкөлүк  жараандар үчүн) Магистр  2   жыл Аӊгемелешүү
Филологиялык билим берүү Магистр  2   жыл Аӊгемелешүү
Педагогика Магистр  2   жыл Аӊгемелешүү
  ЕВРОПА ЦИВИЛИЗАЦИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ (англис, немис, италия, француз тилдери)
Лингвистика (англис тили) Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ), предметтик тест – англис тили
Лингвистика ( немис тили) Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Филологиялык билим берүү: профили – Англис тил мугалими,немис тил мугалими Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ),предметтик тест – англис тили

Негизги тест (ЖРТ)

Котормо жана котормо таануу:Лингвист – котормочусу

англис тили

немис  тили

 Адистик 5 жыл Негизги тест (ЖРТ),предметтик тест – англис тили

Негизги тест (ЖРТ)

Эл аралык мамилелер: ( англис, немис,француз жана италия тилдеринде сүйлөгөн) Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ),предметтик тест – англис тили

Негизги тест (ЖРТ)

Лингвистика – Магистратура Магистр    2  жыл  Аӊгемелешүү
Лингвистика – Магистратура(чет өлкөлүк  жараандар үчүн) Магистр    2  жыл  Аӊгемелешүү
  ЖУРНАЛИСТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК СИСТЕМАЛАР ФАКУЛЬТЕТИ(англис, немис, кытай тилдери)
Журналистика Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Коомчулук менен байланыш: профили –  Басмакана иш Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)

 

Китеп жайылтуу Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Китепкана ишин жүргүзүү жана документ таануу: профили –  Китепкана информациялык иш аракетАрхив жүргүзүү Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Журналистика Магистр    2 жыл  Аӊгемелешүү
Журналистика (чет өлкөлүк  жараандар үчүн) Магистр    2 жыл  Аӊгемелешүү
  ЧЫГЫШ ТААНУУ ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ФАКУЛЬТЕТИ (чыгыш тилдеринде сүйлөгөн: араб, корей, фарсы, түрк, жапон) 
Эл аралык мамилелер:корей/ фарсы,

түрк, араб/жапон тилдери

Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)

 

Лингвистика: профили ТПМКжапон/түрк

араб/корей/фарсы тилдери

Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)

 

Чыгыш таануу, африканистикажапон/корей/араб тилдери Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ) 
Экономика: профиль – Дүйнөлүк экономикажапон/түрк/фарсы тилдери Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ) 
Чыгыш таануу, африканистика Магистр   2  жыл Аӊгемелешүү
Эл аралык мамилелер Магистр   2  жыл Аӊгемелешүү
  КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ФАКУЛЬТЕТИ    (кытай, англис тилдери)
Эл аралык мамилелер Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ),англис тили
Чөлкөм таануу Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Философия Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Чыгыш таануу, африканистика Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Котормо жана котормо таануу  Адистик  5 жыл Негизги тест (ЖРТ)
Экономика: профили – Дүйнөлүк экономика Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
  СОЦИАЛДЫК-ПСИХОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ 
Социалдык иш Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Социология Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Политология Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Психология Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Социология Магистр   2  жыл Аӊгемелешүү
Социалдык иш Магистр   2  жыл Аӊгемелешүү
Политология Магистр   2  жыл Аӊгемелешүү
Психология Магистр   2  жыл Аӊгемелешүү
Магистратура (чет өлкөлүк  жарандар үчүн) Магистр    2 жыл Аӊгемелешүү
  ЭКОЛОГИЯ ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТИ
География Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Экология жана жаратылышты пайдалануу Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
МенеджментПрофилдер:

Муниципалдык менеджмент

Жарнама менеджменти

Социалдык менеджмент

Туризмдеги менеджмент

Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
 ЭКОНОМИКА ЖАНА КАРЖЫ ФАКУЛЬТЕТИ
Экономика: профили –Каржы, насыя жана банк иши

Бухгалтердик эсеп-кысап, талдоо жана аудит

Улуттук экономика

Салык жана салык салуу

Экономика  жана ишканада башкаруу

Бизнес башкаруу

Коммерция

Бакалавр  4  жыл Негизги тест (ЖРТ)
Экономика Магистр   2  жыл Аӊгемелешүү

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ ЖАНА ДИСТАНТТЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУ

Адистиктер Окуу мөөнөтү Адистиктер Окуу мөөнөтү Талап  кылынуучу ЖРТ
Филологиялык билим берүү: профили –Орус тили жана адабияты 5 жыл

3,5 жыл

Филологиялык билим берүү: профили –Кыргыз тили жана адабияты 5 жыл

3,5 жыл

 

Негизги тест

(ЖРТ)

Социалдык иш 5 жыл3,5 жыл Китепкана ишин жүргүзүү жана документ таануу 5  жыл3,5 жыл Негизги тест(ЖРТ)
Педагогика: профили – Мектепке чейинки билим берүү 5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

Социология 5 жыл3,5 жыл Негизги тест(ЖРТ)
Журналистика 5 жыл3,5 жыл

 

  Мамлекеттик жанаи муниципалдык башкаруу 5 жыл

3,5 жыл

 

Негизги тест

(ЖРТ)

Экономика: профили – Экономика  жана ишканада башкаруу  5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

 

Педагогика: профили – Башталгыч билим берүү 5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

 

Негизги тест

(ЖРТ)

Экономика: профили –Бухгалтердик эсеп кысап талдоо жана аудит 5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

Менеджмент 5 жыл3,5 жыл Негизги тест(ЖРТ)
Экономика: профили – Дүйнөлүк экономика 5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

Экономика: профиль – Каржы жана насыя  5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

 

 

Негизги тест

(ЖРТ)

Окууга тапшыруу үчүн керектүү документтердин тизмеси:

– Жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты (ЖРТ);

– Абитуриенттин ректордун наамына жазган арызы;

– Орто билими тууралуу аттестаттын түп нускасы;

–  3х4 өлчөмүндөгү 6 сүрөт;

–  Паспорт жана анын 2 даана көчүрмөсү.

 

БГУда ошондой эле колледж жана лицей иш алып барат:

колледж – орто-кесиптик билим берүү 9-11 класстардын базасында: менеджмент, маркетинг,  экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап талдоо жана аудит, каржы, салык жана салык салуу;

лицей – 10-11 класстарга кабыл алат, лицейди бүткөндөн кийин жалпы орто билим жөнүндө аттестат берилет.

 

УНИВЕРСИТЕТТИН ДАРЕГИ:    720044  Бишкек шаары,  Тынчтык проспекти 27. Тел: (996 312) 21-87-27, (0709) 71-85-86

БГУ боюнча тоолук маалыматты төмөнкү сайттан билип аласыз  www.bhu.kg

6 Комментарии

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*