О ЗНАЧЕНИИ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ В КЫРГЫЗСКОМ ИНДЕКСЕ НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Пятница апреля 29th, 2016 kutbilim 1

В Кыргызстане насчитывается около ста восемнадцати (118) научных, научно-методических изданий. Это много или мало, для нашей маленькой республики, думаем этого количества достаточно. Но если оценивать […]

КАКИЕ НАМ НУЖНЫ ДОКТОРА PhD?

Пятница января 15th, 2016 kutbilim 0

 Подготовка  элитных  научных  кадров  в  аспирантуре  ведущих  университетов  и  научных  центров  всегда  признавалась  одной  из  наиболее сильных сторон советской системы послевузовского профессионального образования. Институт аспирантуры […]

Нет изображения

ЖЕТИНЧИ АПРЕЛДИ ЭСКЕРҮҮ

Пятница апреля 3rd, 2015 kutbilim 0

Ар бир эл өзүнүн тарыхый торолуу жолунда кулк-мүнөзүн кошо калыптандырып жүрүп отураары белгилүү. “Этностун психологиясы” деп аталган бул көрүнүш ар түрдүү тарыхый жагдайларда ар түрдүү […]

7-АПРЕЛЬ – АЗАЛУУ ДАӉКТЫН КҮНҮ

Пятница апреля 3rd, 2015 kutbilim 1

Улуттун улуулугу эмнеде. Ошол улуттун өзөгүн кармап турган эр азаматтарында. Жер каймактагандан бери кыргыз элинин улут катары түптөлүп, кылымдардын доорлорунда өз үчүн даӊазалап келгендиги элден […]

АПРЕЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К КЫРГЫЗСТАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Пятница апреля 3rd, 2015 kutbilim 0

Велика значимость апрельской революции в современной политической истории нашей страны: пал авторитарный политический режим К. Бакиева, открылся путь парламентской формы правления, получила активизация общественного сознания […]

ЖАЛПЫ РЕСПУБЛИКАЛЫК ТЕСТИРЛӨӨ: ДҮЙНӨЛҮК ТАЖРЫЙБА

Среда марта 25th, 2015 kutbilim 0

Жалпы республикалык тестирлөө Кыргызстанда 2002-жылдан баштап өткөрүлүп келе жатканы баарыбызга маалым. Мындай система Кыргызстанга керекпи же өз максатына жеттиби? Негизинен мындай система биздин мамлекетке өтө […]

Борбордук Азиядагы педагогикалык кадрларды даярдоонун теориясы жана практикасы

Среда мая 8th, 2013 kutbilim 0

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институту жана Казакстан Республикасынын окумуштуулары тарабынан өткөрүлгөн “Борбордук Азияда Педагогикалык кадрларды даярдоонун теориясы жана практикасы” аттуу […]

Нет изображения

Жан башына каржылоонун кандай артыкчылыктары бар?

Понедельник апреля 29th, 2013 kutbilim 0

Жан башына каржылоо боюнча акыркы кездерде өлкөбүздө жүрүп жаткан кызуу талаш-тартыш экономикалык так аргументтеоге караганда, көбүнесе эмоционалдык – популисттик мүнөзгө ээ болууда. Акыл калчап карасак, […]

Төлөбек Камчыбеков, КЭУнун ректору: “Өзүн-өзү каржылоого өткөнү сарамжалдуулукка үйрөндүк”

Пятница апреля 5th, 2013 kutbilim 0

Республикадагы айрым мамлекеттик жогорку окуу жайларды өзүн-өзү каржылоого өткөрүү жогорку билим берүү тармагында жүргүзүлүп жаткан реформанын бир багыты болуп саналат. Кыргыз экономикалык университети биринчилерден болуп […]

Мектептерди каржылоо: Сарэсеп сарамжал жана сапаттуу башкаруу керек

Пятница апреля 5th, 2013 kutbilim 2

Билим берүү жана илим министрлиги мектептерди каржылоо системасын бүтүндөй өз көзөмөлүнө алган жатат. Жаңы окуу жылы башталганга чейин райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүндө борборлоштурулган […]