Нет изображения

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ИНСТИТУТ

Понедельник Июль 20th, 2015 kutbilim 0

БИШКЕКСКИй ФИЛИАЛ автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования Международный славянский институт БФ МСИ (г. Бишкек) организует учебный процесс по специальностям: • перевод и переводоведение; […]

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Понедельник Июль 20th, 2015 kutbilim 1

Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова Институт управления и бизнеса  • Квалифицированный профессорско-преподавательский состав; • Условия преподавания и обучение на профессиональном уровне; • Открытая и […]

ИНСТИТУТ СОВМЕСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ИСОП)

Понедельник Июль 20th, 2015 kutbilim 0

Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова Институт совместных образовательных программ (ИСОП)  ведет подготовку по 17 направлениям бакалавриата. Бакалавриат (4 года) Направления: • 710100 Информатика и […]

БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРДҮН КОЛДООСУ МЕНЕН МЕКТЕП ӨНҮГӨТ

Понедельник Июль 20th, 2015 kutbilim 0

Ноокат районундагы мектептерди жаӊы окуу жылына карата даярдоо өнөктүгүнө райондун жалпы коомчулугу жигердүүлүк менен катышууда. Айрыкча 10, 20, 30 жыл мурда окуп кеткен бүтүрүүчүлөрдүн  материалдык […]

БОСОГОДОН МҮДҮРҮЛТПӨЙЛҮ БАЛДАРДЫ

Понедельник Июль 20th, 2015 kutbilim 0

 Жай айы — эс алуу мезгили дегенибиз менен, баласы 1-класска бара турган ата-энелер үчүн түйшүктүү кез. Алардын көбү учурда балдарын мектепке орноштуруу менен убара. Айрыкча […]

МЕКТЕП МЕНЕДЖМЕНТИ: РЕСУРСТАРДЫ ЭФФЕКТИВДҮҮ БАШКАРУУ

Понедельник Июль 20th, 2015 kutbilim 0

 Мектеп ресурстарынын менеджментинин маселелери Мектептик билим берүү менеджментинин маанилүү бөлүгү катары мектептеги ресурстардын менеджментин айтса болот. Мунун өзөгүн адам жана материалдык ресурстарды натыйжалуу башкаруу менеджменти […]