К.И. СКРЯБИН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ

Урматтуу абитуриенттер!

К.И.Скрябин атындагы КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ – улуттук агрардык билим берүүдө жетектөөчү статуска ээ жана жаӊы окуу пландарын, программаларын иштеп чыгуу боюнча башкы уюм болуп саналат. Республикабызда эл аралык байланыштарды өнүктүрүү боюнча алдыӊкы орунду ээлейт. Ал Россия, Түркия, Украина, Казакстан, Германия, Кытай, Чехия, Венгрия, Финляндия, АКШ, Япония ж.б. өлкөлөрдүн жогорку окуу жайлары менен жигердүү кызматташтыкта.

 Урматтуу абитуриенттер, сиздерди келечекке туура багыт берүүчү, мыкты адистерди даярдаган, заманбап материалдык-техникалык базасы бар Кыргыз улуттук агрардык университетине чакырабыз!

АГРОНОМИЯ ЖАНА ТОКОЙ ЧАРБА ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

1. Агрономия

Профилдери:

• Агрономия;

• Бажы кызматындагы фитосанитардык көзөмөл;

• Профессионалдык билим берүү (агрономия);

• Селекция жана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөнчүлүгү;

  • Өсүмдүктөрдү коргоо жана өсүмдүк карантини;

• Жашылча мөмөчүлүк;

• Жылытма жай (теплица) чарбасы.

2. Токой иштери жана ландшафттык курулуш.

ВЕТЕРИНАРДЫК МЕДИЦИНА ЖАНА БИОТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

1. Ветеринария:  толук адистик – окуу мөөнөтү – 5 жыл.

Профилдери:

• Ветеринардык фармация жана аптекалык иштер;

• Ветеринардык санитария жана тамак-аш коопсуздугу;

• Лабораториялык диагностика;

• Экзотикалык жана майда жаныбарлардын оорулары.

2. Биотехнология – бакалавриат.

ИНЖЕНЕРДИК-ТЕХНИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

1. Агроинженерия

Профилдери:

• Агробизнестеги техникалык системалар;

• Электр технологиялары жана электр жабдыктары;

• Агро өнөр жай комплекстериндеги техникалык сервис.

2. Транспорт процесстеринин технологиясы

Профилдери:

• Транспортто ташууларды уюштуруу жана башкаруу;

• Кыймылдын коопсуздугу жана уюштурулушу.

3. Кесиптик окутуу

Профилдери:

• Агроинженерия;

• Айыл чарбасы.

4. Электр энергетикасы жана электр техникасы.

Профилдери:

• Электр менен камсыздоо;

• Автомобилдердин жана тракторлордун электр жабдыктары;

• Энергиянын көнүмүш эмес жана жаӊылануучу булактары.

АЙЫЛ ЧАРБА АЗЫКТАРЫН ӨНДҮРҮҮ ЖАНА КАЙРА ИШТЕТҮҮ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

1. Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы

Профилдери:

  • Өсүмдүк азыктарын кайра иштетүү технологиясы;

• Мал чарба  азыктарын кайра иштетүү технологиясы.

2. Зоотехния

Профилдери:

• Айыл чарба малдарын өстүрүү, селекциясы жана генетикасы;

• Мал чарба азыктарын өндүрүүнүн технологиясы;

• Жайытты башкаруу.

3. Стандартташтыруу, сапатын башкаруу жана метрология

Профили: Айыл чарба азыктарын стандартташтыруу, сапатын башкаруу жана метрология.

4. Балык чарбасы.

ЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

1. Экология жана жаратылышты пайдалануу

Профилдери:

• Экология;

• Геоэкология;

• Экология жана жаратылышты пайдалануу.

2. Курулуш.

Профили: Гидротехникалык курулуш.

3. Жаратылышты жайгаштыруу жана суу колдонуу

Профилдери:

• Мелиорация, рекультивация жана жерди коргоо;

• Айыл чарбасын суу менен камсыздоо, суу жеткирүү жана суу чыгаруу;

• Жаратылышты жайгаштыруу;

• Суу ресурстарын комплекстүү пайдалануу жана коргоо;

• Суу ресурстары жана суу колдонуу;

• Жаратылышты жайгаштыруу жана суу колдонуу маалымат системасы жана технологиясы.

4. Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар

Профилдери:

• Жерге жайгаштыруу;

• Жер кадастры;

• Жерге жайгаштыруу жана кадастрларды геодезиялык камсыздоо.

5. Геодезия жана аралыктан байкоо

Профилдери:

• Колдонмо геодезия;

• Аралыктан байкоо.

ЭКОНОМИКА ЖАНА МААЛЫМАТТАР СИСТЕМАСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

Бакалавриат:

1. Экономика

Профилдери:

• Каржы жана насыя, салык жана салык салуу;

• Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;

• Ишканадагы экономика жана башкаруу;

• Статистика;

• Экономикадагы математикалык ыкмалар.

2. Менеджмент

Профилдери:

• Агрардык менеджмент;

• Орто жана кичи бизнестерди башкаруу.

3. Колдонмо информатика (областтар боюнча)

 Профилдери:

• Экономикадагы колдонмо информатика;

• Менеджменттеги колдонмо информатика;

• Жол кыймылын уюштуруудагы колдонмо информатика.

4. Айыл чарбасы

Бардык багыттар боюнча (ветеринар адистигинен башка) дистанттык технологиялар менен сырттан окутуу

Магистратура:

1. Агрономия;

2. Токой иштери жана ландшафттык курулуш;

3. Биотехнология;

4. Агроинженерия;

5. Зоотехния;

6. Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы;

7. Жаратылышты жайгаштыруу жана суу колдонуу;

8. Каржы жана насыя. Программа: Банк, каржы, инвестиция; Банктык иш.

9. Ишканадагы экономика жана башкаруу;

10. Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;

11. Менеджмент. Программа: Бизнес башкаруу; Каржы менеджменти.

12. Агрардык менеджмент чет тилин тереӊдетип окуу менен;

13. Экология жана жаратылышты пайдалануу чет тилин тереӊдетип окуу менен.

Абитуриенттерди кабыл алуу күндүзгү жана дистанттык окуу формаларына жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен жүргүзүлөт (ЖРТ).

БИЗДИН ДАРЕК:

Бишкек шаары, Медеров көчөсү, 68,тел.: (0-312) 540543 жана (0-312) 540547, сайт www.knau.kg 

 

4 Комментарии

  1. мен ветеринария факультетине окууну каалаймын.2019-2020 окуу жылында документтерди кабыл алуу качан башталат.

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*