ПРОФИЛАКТИКА СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

Пятница мая 29th, 2015 kutbilim 0

Ежегодно проводимый Центром Госсанэпиднадзором г.Бишкек анализ заболеваемости школьников по различным показателям заболеваемости и распространенности нозологических форм осуществляется согласно данных профилактических углубленных медицинских осмотров, проводимых медработниками […]

Нет изображения

БИЗ СҮЙГӨН – МУГАЛИМ

Пятница мая 29th, 2015 kutbilim 0

«Педагог» – аӊ-сезими калыптанып, өрчүп келаткан баланы жетелеп жүрүп, таалим-тарбия берип, алардын дүйнө таанымын кеӊейтүүдө бөтөнчө ролду ээлесе, руханий дүйнөсүн байытып, келечекке толуккандуу инсан кылып […]

РОЛЬ КазНУ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Пятница мая 29th, 2015 kutbilim 0

Современные особенности социально-экономического развития в мире определяют актуальность расширения образовательных возможностей для человека. Усиление глобализационных процессов, серьезные технологические изменения, развитие и распространение новых информационно-коммуникационных технологий, […]

Нет изображения

QS WORD UNIVERSITY RANKINGS: РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Пятница мая 29th, 2015 kutbilim 0

Основу рейтинга составила методика определения лучших университетов мира QS World University Rankings, которая считается одним из наиболее влиятельных глобальных исследований в этой сфере. QS World […]

БАЛДАРГА МЭЭРИМИБИЗ – БАКТЫЛУУ КЕЛЕЧЕГИБИЗ

Пятница мая 29th, 2015 kutbilim 0

 “Балдарга мээримибиз – бактылуу келечегебиз” деп аталган республикалык тарбия конференциясына катышып, доклад жасап жатып педагогикалык кесипке болгон шыгым ойгонуп, дагы да жан үрөп кызмат кылууга […]

МЕКТЕПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ МЕНЕДЖМЕНТИНДЕГИ ПРОБЛЕМАЛАР

Пятница мая 29th, 2015 kutbilim 0

 (Башталышы өткөн 22-май, 2015-ж. №19(10621) санда) Интеграциялаган сабактардан турган БОПту кабыл алуу зарылчылыгынын принципиалдуу мүнөздөгү төртүнчү муктаждыгы – анын демократиялык потенциалын пайдалануу менен мектептеги окуу […]

ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

Четверг мая 28th, 2015 kutbilim 3

2015-2016-ОКУУ ЖЫЛЫНА ТӨМӨНКҮ БАГЫТТАР БОЮНЧА   АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУНУ ЖАРЫЯЛАЙТ ЖАМУ – ЖАРКЫН КЕЛЕЧЕККЕ ЖАРЫК ЖОЛ! Факультеттер Бакалавр багыттары жана профилдери ПЕДАГОГИКА ЖАНА МААЛЫМАТТЫКТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ  Физика-математикалык […]

ОШ МАМЛЕКЕТТИК ЮРИДИКАЛЫК ИНСТИТУТУ

Четверг мая 28th, 2015 kutbilim 3

Юристтерди атайын адистештирип даярдоочу жалгыз жогорку окуу жай ОшМЮИ жөнүндө маалымат ОшМЮИ Кыргыз Республикасынын түштүгүндөгү жалгыз   адистешкен юридикалык жогорку окуу жайы. Кыргыз Республикасынын Билим берүү […]

ЖАЛАЛ-АБАД ШААРЫНДАГЫ ЭКОНОМИКА ЖАНА ИШКЕРДИК УНИВЕРСИТЕТИ (мурунку Жалал-Абад Коммерциялык институту)

Четверг мая 28th, 2015 kutbilim 5

ЭИУ ГУМАНИТАРДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИ, ЭИУ ЭЛ АРАЛЫК КЫРГЫЗ-ТҮРК КОЛЛЕДЖИ 2015-2016-окуу жылына абитуриенттерди кабыл алууну жарыялашат КР Билим берүү жана илим министрлигинин ЖБ №35, №LD130000265, №LC140000365 лицензияларынын […]

М. РЫСКУЛБЕКОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ ЭКОНОМИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ

Четверг мая 28th, 2015 kutbilim 3

М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети адистештирилген экономика тармагындагы азыркы күндө зарыл болгон кадрларды даярдоодогу мамлекеттик жогорку окуу жайы болуп эсептелет.  Республикадагы алдыӊкы ЖОЖдордун билим берүү […]

ОШ МАМЛЕКЕТТИК СОЦИАЛДЫК УНИВЕРСИТЕТИ

Четверг мая 28th, 2015 kutbilim 4

 ДОСТУКТУН ЖАНА ҮМҮТТҮН УНИВЕРСИТЕТИ Ош мамлекеттик социалдык университети алгач 1994-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен Кыргыз-Өзбек университети болуп  түзүлгөн. 2010-жылы  Кыргыз Республикасынын Билим жана илим […]

БҮБҮСАРА БЕЙШЕНАЛИЕВА АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК МАДАНИЯТ ЖАНА ИСКУССТВО УНИВЕРСИТЕТИ

Четверг мая 28th, 2015 kutbilim 3

Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство  университети   1967-жылы ачылып, 1974-жылы кыргыз элибиздин  белгилүү балеринасы, СССРдин эл артисти Бүбүсара Бейшеналиеванын   ысымы ыйгарылган. 48 жылдан ашык аралыкта университет […]

К.И. СКРЯБИН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ

Четверг мая 28th, 2015 kutbilim 4

Урматтуу абитуриенттер! К.И.Скрябин атындагы КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ – улуттук агрардык билим берүүдө жетектөөчү статуска ээ жана жаӊы окуу пландарын, программаларын иштеп чыгуу боюнча башкы […]

Ж. БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИНИН ПЕДАГОГИКАЛЫК КАДРЛАРДЫ МАКСАТТУУ ДАЯРДОО ИНСТИТУТУ

Четверг мая 28th, 2015 kutbilim 0

Урматтуу абитуриенттер! Саналуу күндөрдөн кийин, силер тамга таанытып, 11 жыл бою билим берген мектеп менен коштошуп, чоӊ турмуш жолуна аттанасыӊар. Силердин турмуштагы эӊ жооптуу жана […]

КЫТАЙ ТИЛИ: МАМЛЕКЕТТИК СТАНДАРТКА КИРҮҮ — УЧУР ТАЛАБЫ

Четверг мая 28th, 2015 kutbilim 0

Бишкек шаарындагы айтылуу №69  ОТКнын базасында өткөн «Мектеп-Конфуций институт: Кытай тилин окутуунун кыйынчылыктары жана чечүү жолдору» республикалык конференциянын бирден бир максаты – кытай тилин окутуу […]

Нет изображения

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Ж. Баласагына ИНСТИТУТ ИНТЕГРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Четверг мая 28th, 2015 kutbilim 2

Уважаемые абитуриенты! Можно с уверенностью предположить, что сейчас вы находитесь в процессе принятия поистине судьбоносного решения, которое во многом определит вашу дальнейшую жизненную траекторию.  Речь […]

Нет изображения

ӨЗ АЛДЫНЧА КОРГОНУУ – ЗАМАНДЫН ТАЛАБЫ

Пятница мая 22nd, 2015 kutbilim 0

Бүгүнкү  күнү  балдардын  коопсуздугун  камсыз  кылуу  максатында башка  мамлекеттердин  тажрыйбасына  таянып, өзүбүздүн  коомчулукка  ылайыкталган, балдардын  аман  калуу  стратегиясын, аман  калуу  педагогикасын  иштеп  чыгууну,  ошону  менен  […]