ЖУСУП БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КУУнун КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ИНСТИТУТУ

Сиздерге төмөнкү багыттагы адистиктерде билим алууну сунуштайт:

Орто кесиптик билим берүү (колледж)

080501 – Менеджмент (кытай тилин тереӊдетип окуу менен) – 2 жыл 10 ай, 1 жыл 10 ай.

080112 – Маркетинг (кытай тилин тереӊдетип окуу менен) – 2 жыл 10 ай, 1 жыл 10 ай.

Эксп. Котормочулук иши (кытай тили, англис тили) – 2 жыл 10 ай, 1 жыл 10 ай.

Жогорку билим берүүбагыты (окуу мөөнөтү – 4 жыл)

531100 – Лингвистика (кытай тили)

Профилдер: 1) Чет тилдерин жана маданиятын окутуунун теориясы жана методикасы;

2) Котормо жана котормотаануу.

550300 – Филологиялык билим берүү (кытай тили).

532300 – Кытайтаануу

Профилдер: 1) Эл аралык укук (кытай тилин тереӊдетип окуу менен);

2) Эл аралык экономикалык мамилелер (кытай тилин тереӊдетип окуу менен).

3) Эл аралык журналистика (кытай тилин тереӊдетип окуу менен).

531200Компьютердик лингвистика (кытай тили).

 

Адистиги (окуу мөөнөтү – 5 жыл)

530003 – Котормо жана котормотаануу (кытай тили).

Сырттан окуу (дистанттык технологияларды колдонуу менен)(окуу мөөнөтү – 5 жыл)

550300 – Филологиялык билим берүү (кытай тили).

532300 – Кытайтаануу (кытай тили).

Магистратура(окуу мөөнөтү 2 жыл)

531100 Лингвистика (кытай тили).

 

  Тапшыруу үчүн керектүү документтер:

• жогорку окуу жайына тапшыруучулар үчүн жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы (ЖРТ);

• орто билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү документ (аттестат) (толук эмес орто билими тууралуу күбөлүк);

• 086-У формасындагы медициналык маалымкат;

• 3X4 өлчөмүндөгү алты сүрөт;

• паспорттун көчүрмөсү (туулгандыгы тууралуу күбөлүк);

• аскердик билети же алгачкы каттоо күбөлүгү.

Биздин дарек: 720024, Бишкек шаары, Манас проспектиси  66, №4 окуу имараты.

Маалымат алуу үчүн байланыш телефондору: 87 71 32, 87-71-53 (колледж).

Объявляет прием абитуриентов по следующим направлениям и специальностям

Среднее профессиональное образование (колледж)

080501 – Менеджмент (с углубленным изучением китайского языка) сроки обучения: 2 года 10 месяцев; 1 год 10 месяцев.

080112 – Маркетинг (с углубленным изучением китайского языка) сроки обучения: 2 года 10 месяцев; 1 год 10 месяцев.

Эксп. – Переводческое дело (китайский язык, английский язык) сроки обучения: 2 года 10 месяцев, 1 год 10 месяцев.

Высшее образование по направлениям

Бакалавриат срок обучения – 4 года

531000 – Лингвистика (китайский язык)  профили:   1) Теория и методика преподавания иностранных языков и культур;

2) Перевод и переводоведение.

550300 – Филологическое образование (китайский язык).

532300 – Китаеведение: профиль – Международное право; профиль – Международные экономические отношения; профиль – Международная журналистика

531200 – Компьютерная лингвистика (китайский язык).

Специалист – срок обучения – 5 лет

530003 – Перевод и переводоведение (китайский язык).

Заочное обучение (с применением дистанционных технологий) – срок обучения 5 лет.

550300 – Филологическое образование (китайский язык).

532300 – Китаеведение: профиль – Международное право; Международные экономические отношения.

 

Магистратура – срок обучения 2 года

531000 – Лингвистика (китайский язык).

Необходимые документы:

• Результат общереспубликанского тестирования (ОРТ) для поступающих на высшее образование;

• Документ государственного образца (аттестат);

• Свидетельство о неполном высшем образовании (оригинал);

• 6 фотокарточек 3×4;

• Копия паспорта (свидетельство о рождении);

• Медицинская справка, форма – 086У;

• Военный билет или приписное свидетельство (для юношей).

Наш адрес: 720024, г. Бишкек, пр. Манаса, 66, учебный корпус №4.

Тел.: 87 71 32, 87 71 53 (колледж).

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*