ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

2015-2016-ОКУУ ЖЫЛЫНА ТӨМӨНКҮ БАГЫТТАР БОЮНЧА   АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУНУ ЖАРЫЯЛАЙТ

ЖАМУ – ЖАРКЫН КЕЛЕЧЕККЕ ЖАРЫК ЖОЛ!

Факультеттер Бакалавр багыттары жана профилдери
ПЕДАГОГИКА ЖАНА МААЛЫМАТТЫКТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ  Физика-математикалык билим берүү (профиль физика, профиль математика);• Педагогика, Баштапкы билим берүүнүн педагогикасы жана усулу;• Дене тарбия (сынак менен);

• Физика-математикалык билим берүү (профиль информатика);

• Колдонмо математика жана информатика (математик, системалык программист);

• Информатика жана эсептөө  техникасы (башкаруунун автоматташтырылган системасы).ТАБИГЫЙ-ТЕХНИКАЛЫК  ФАКУЛЬТЕТ• Табигый-илимий билим берүү (профиль биология, профиль химия, профиль география).• Экология жана жаратылышты пайдалануу;• Токой иштери жана ландшафттык   курулуш, Ветеринар;

• Транспорттук процесстердин технологиясы;

• Электроэнергетика жана электротехника (профиль  электро энергетикалык тармактар жана түйүндөр, профиль салтсыз жана кайра калыбына келүүчү энергия булактары,  профиль электр менен камсыздоо);

• Техносфера коопсуздугу  (профиль өзгөчө кырдаалдардан коргоо), Тоо иштери, Химия технологиясында, нефтьхимияда жана биотехнологияда энергия жана ресурс үнөмдөөчү  процесстер;

• Мунайгаз иштери;

• Курулуш;

  • Өсүмдүктөрдөн өндүрүлгөн тамак-аш азыктары жана технологиясы.

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ• Филологиялык билим берүү (профиль англис тили жана адабияты);• Филологиялык билим берүү (профиль немец тили жана адабияты);Лингвистика,

• Филологиялык билим берүү (профиль орус тили жана адабияты);

• Филологиялык билим берүү (профиль өзбек тили жана адабияты);

• Филологиялык билим берүү (профиль кыргыз тили жана адабияты);

• Орус жана өзбек мектептери үчүн кыргыз тили адабиятынын окутуучусу,  Журналист.ГУМАНИТАРДЫК- ЭКОНОМИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ   Социалдык экономикалык билим берүү (профиль тарых); Социалдык иш; Юриспруденция;

Менеджмент;

Экономика  (профиль  бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит, профиль каржы  жана насыя, профиль салык жана салык салуу);

Аймак таануу (кытай тили);

Философия.МЕДИЦИНАФАКУЛЬТЕТИ• Дарылоо иши;• Фармация. МЕДИЦИНАЛЫК  КОЛЛЕДЖИ(сынак менен кабыл алынат) 11-класстын базасында• Акушердик иш, Дарылоо иши, Медайымдык иш;• Стоматология, Фармация. ЖАЛАЛ-АБАД КОЛЛЕДЖИ(сынак менен кабыл алынат) 9-11-класстын базасында • Мектепке чейинки билим берүү;• Укук таануу;• Маалыматты иштеп чыгуунун автоматташтырылган системасы жана башкаруу (тармактар боюнча);

• Дене-тарбия;

• Электр менен жабдуу;

• Автомобиль унааларды техникалык тейлөө жана  оӊдоо;

• Тигүү буюмдарды моделдөө жана конструкциялоо, Банк иши, Каржы (тармактар боюнча); • Башталгыч каласстарды окутуу, Ветеринария, Социалдык иш, Салык жана салык салуу;

• Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча).ДИСТАНТТЫК ОКУТУУ ИНСТИТУТУ  (сырттан)16 багыт боюнча адистиктерге кабыл алат. Окуу формасы сырттан. ЖАМУнун алдында уюшулган өз алдынча структуралык бөлүк. Билим берүү укугунун лицензиясын алган. Окутуу сырттан жана аралыктан окутуу формаларында келишимдик негизде жүргүзүлөт. Институтка жогорку билимдүү (2,5 жыл)  жана  атайын орто билимдүү (3,5 жыл) талапкерлер кабыл алынат.

 

Урматтуу талапкерлер!

2015-2016-окуу жылына гранттык (бюджеттик) жана контракттык орундардын күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүнө кабыл алуу жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгынын сертификаты  менен гана жүргүзүлөт. Келишимдик негиздеги орундар үчүн негизги тесттик баллдын жыйынтыгы менен кабыл алынат.

Негизги тапшыруучу документтер:

• Ректордун наамына жазылган арыз;

(атайын бланкага толтурулат);

• ЖРТнын жыйынтыгынын сертификаты;

• Орто билим жөнүндөгү аттестат, дипломдун тиркемеси менен (түп  нускасы);

• Медициналык тактама (форма 086-у);

• 3х4 өлчөмүндөгү 6 (8) даана сүрөт;

  • паспорт көчүрмөсү (балдар үчүн аскердик же приписной билет).

Биздин дарек:  Жалал-Абад шаары,  Ленин көчөсү, 57; 

Сурап билүү телефондору:  (03722)  5-59-68, 5-0455.

 

ЖАМУ – жаркын келечекке жетелеген жарык жол!

 

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*